Проектиране

Вашите идеи са водещи. Ние вникваме в тях и предлагаме подход и технологии, чрез които да облечем тези идеи във форма. Работим съобразно спецификата на съдържанието и целите на Вашия проект /// диалог / структура / функционален дизайн

Дизайн на сайта

При изготвянето на прототипа работим в партньорство с графични дизайнери, с които изработваме едно или няколко решения. Вие избирате /// графичен дизайн / прототип / окончателен проект

Програмиране

На базата на одобрения дизайнерски проект се имплементира уеб-дизайнът, така че сайтът да изглежда идентично с проекта. Кодът е поезия /// имплементация на дизайна / разработка / потребителски и уеб дизайн / администраторски контрол

SEO оптимизация

Използваме принципите за SEO или Search Engine Optimization – съвкупност от техники и методи, които класират даден уебсайт на по-високи позиции в търсещите машини. /// тестване / дебъгване / публичен достъп / оптимизация за търсещи машини

Leave a Comment